REZERVĂ-ȚI SEJURUL
4
Dec, 2023
5
Dec, 2023
1
Adulți
0
Copii

Norme de conduită

Norme de conduită pe teritoriul complexuui  „ODISEU”:

1. La intrarea pe teritoriul complexului, vilegiaturistul trebuie sa dispună de:
1.1 act de identitate;
1.2 contract de confirmare a serviciilor (cec);
1.3 încălţăminte de schimb (pentru viligiaturişti din vile sau saună);
1.4 medicamente pentru uz personal;
1.5 produse de igiena personala;

2. Viligiaturistul are DREPTUL:
2.1 să se odihnească pe teritoriul complexului în perioada convenită in contract;
2.2 Să facă focul numai in grătare;
2.3 să beneficieze de serviciile saunei (contra unei plăţi suplimentare conform listei de preţuri);
2.4 să se adreseze administratorului pentru ajutor (să acorde asistenţă medicală minimală. să cheme ambulanţa, pompierii, organele de drept, taxi);
2.5 să se plimbe pe teritoriul complexului şi în afara acesteia.
2.6 să folosească numai muzică de fon, în aşa mod ca să nu deranjeze viligialuriştii din jur;

3. La cazarea şi odihnă pe teritoriul complexului viligiaturisttil este OBLIGAT:
3.1 să respecte regimul de odihnă in foişoare din lemn de la 9-00 pînă la 22-00,;
3.2 să nu depăşească numărul de viligiaturişti indicat în lista de preţuri;
3.3 să aibă un comportament corect faţă de personal şi alţi viligiaturişti
3.4 să respecte normele antiincendiare;
3.5 să anunțe administratorul despre apariţia încălcărilor pe teritoriul complexului;
3.6 să parcheze automobilul în locuri special amenajate (la parcare );
3.7 să aibă grijă de integritatea averii;
3.8 să ţină sub control comportamentul copiilor minori, să respecte norme de siguranţă în timpul aflării copiilor minori pe terenul de joc, inclusiv legănare în scrânciob, toboganul etc;
3.9 să ţină sub control comportamentul oaspeţilor învitaţi;
3.11 să nu polueze şi să nu lase gunoaie în zona forastieră şi lac;
3.12 să nu utilizeze apă nefiartă;
3.13 să nu consume băuturi spirtoase în cantităţi mari;
3.14 să respecte regulile de securitate în apă şi în pădure;
3.15 să acorde primul ajutor medical în caz necesitate;

4. La cazarea în complexului viligialiiristului îi este INTERZIS:
4.1 să aprindă focul în alte locuri decât cele special amenajate pentru aceasta;
4.2 să facă abuz de substaţe narcotice ;
4.3 să fumeze in interiorul vilelor;
4.4 să se comporte nerespectuos faţă de personal şi alţi viligiaturişii;
4.5 Să încalce regulile respective, precum şi regulile antiincendiare, de siguranţă în pădure şi în apă;
4.6 să se deplaseze pe teritoriul complexului cu automobilul;
4.7 să tragă din arme de foc şi pneumatice;
4.8 să scoată afară averea vilei (mobilier, utilaj, prosoape,veselă etc.)
4.9 să folosească „ muzică live”;
4.10 să folosească ” karaoke”;
4.11 să folosească muzica tare;
4.12 să pescuiască (fără permisiunea administratorului);
4.13 să distrugă spaţiile verzi;
4.14 să aducă animale

5. La expirare contractului vilegiaturistul TREBUIE:
5.1 cu 15 min. înainte de expirare să se adreseze administratorului şi să-l invite la locul său de odihnă;
5.2 să transmită administratorului averea care i-a fost încredinţată, intacată şi nevătămată în modul cuvenit;
5.3 să părăsească locul de odihnă şi teritoriul